Великоновосілківська селищна військова адміністрація Волноваського району Донецької області
Донецька область, Волноваський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Догляд на професійній основі

Дата: 06.09.2023 16:56
Кількість переглядів: 65

Фото без опису

Догляд на професійній основі

Хто може надавати соціальні послуги з догляду на професійній основі?

Особа може надавати соціальні послуги з догляду на професійній основі, якщо вона пройшла підготовку та перепідготовку з основ догляду.

Особи, які мають документ про медичну освіту, вважаються такими, що пройшли навчання та можуть надавати соціальні послуги з догляду.

Звертаємо увагу, що уповноважені органи ведуть перелік фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі. Тому, людина, яка потребує надання їй соціальних послуг з догляду на професійній основі, або її законний представник можуть звернутися до уповноваженого органу та обрати із зазначеного переліку того, хто надаватиме відповідні послуги.

Отримувачі соціальних послуг із догляду на професійній основі

Соціальні послуги з догляду на професійній основі можуть надаватися особі, яка через порушення функцій організму не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися і є:

 • людиною похилого віку;
 • людиною з інвалідністю;
 • невиліковно хворою, а також хворою, яка потребує тривалого лікування;
 • дитиною з інвалідністю;
 • дитиною, якій не встановлено інвалідність, але яка є хворою на тяжке захворювання, розлад, травму, стан згідно з визначеним Урядом переліком.

Водночас щоб мати можливість отримувати соціальні послуги з догляду на професійній основі, людина не повинна отримувати:

Важливо! Якщо людина отримує зазначені вище послуги чи виплати, вона може відмовитися від них на користь отримання соціальних послуг з догляду на професійній основі. Однак у такому випадку рекомендується переконатися в тому, що є всі підстави для отримання компенсації за догляд на професійній основі.

Умови виплати компенсації за надання соціальних послуг з догляду на професійній основі (компенсація)

Якщо Ви плануєте бути надавачем соціальних послуг з догляду на професійній основі, для призначення і виплати Вам компенсації потрібно, щоб Ви:

 • не перебували у трудових відносинах;
 • не були фізичною особою – підприємцем;
 • не провадили незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої або викладацької, а також медичної, юридичної практики, зокрема адвокатської, нотаріальної діяльності);
 • не перебували на обліку як безробітні;
 • не отримували допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу»;
 • не отримували компенсацію за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»;
 • не отримували соціальні послуги догляду вдома, денного догляду, паліативного догляду від надавача комунального чи недержавного сектору.

Характеристика компенсації

Надання людиною соціальних послуг з догляду на професійній основі передбачає виплату їй компенсації.

Чисельність осіб, яким особа може надавати соціальні послуги з догляду на професійній основі, не обмежується. Проте кількість годин догляду, за які нараховується компенсація, не може перевищувати 360 годин на місяць.

Компенсація призначається згідно з договором на строк, визначений у договорі, і виплачується з дати укладення договору щомісяця на підставі поданого фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, акта про надані соціальні послуги з догляду на професійній основі. Акт складається у двох примірниках і підписується надавачем та отримувачем (законним представником отримувача) соціальних послуг з догляду на професійній основі.

До 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надано соціальні послуги з догляду на професійній основі, надавач подає у письмовій (електронній) формі чи в будь-який інший зручний спосіб (зокрема шляхом надсилання сканованих копій) уповноваженому органу акт про надані соціальні послуги.

Розрахунок розміру компенсації: 70 % мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі за одну годину догляду за однією особою.

До відома! Із 1 січня 2023 р. мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі становить 40,46 гривень.

Компенсація виплачується шляхом перерахування коштів уповноваженим органом на рахунок в установі банку, зазначений у заяві фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, до 20 числа місяця, у якому до зазначеного уповноваженого органу надійшов акт, що підтверджує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі.

Документи, які подаються для отримання компенсації

 1. Заява про потребу в наданні соціальних послуг з догляду на професійній основі.
 2. Висновок про стан здоров’я особи, яка через порушення функцій організму не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребує надання соціальних послуг з догляду.
 3. Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю).
 4. Копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років (за потреби).
 5. Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років.
 6. Довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги.
 7. Копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі (для недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена).
 8. Копія рішення суду або рішення органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі (для опікунів або піклувальників)
 9. Копія документа про медичну освіту (за наявності).

Під час подання заяви про потребу в наданні соціальних послуг особою, яка потребує таких послуг, або її законним представником пред’являються:

 • документ, який посвідчує особу: паспорт громадянина України, для іноземців та осіб без громадянства – довідка про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту/посвідчення біженця/паспортний документ іноземця та посвідка на тимчасове проживання або посвідка на постійне проживання;
 • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, внесені до паспорта громадянина України, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.

Заяви про потребу в наданні соціальних послуг та про згоду надавати соціальні послуги приймаються за місцем проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі:

 • структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної у мм. Києві чи Севастополі держадміністрації;
 • виконавчим органом сільської, селищної, районної у місті (у разі утворення), міської ради
 • центром надання адміністративних послуг;

Заяви про потребу в наданні соціальних послуг та про згоду надавати соціальні послуги і скановані копії перелічених вище документів за № 2-9 в електронній формі можна подати через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

У разі, якщо надавач і отримувач соціальних послуг з догляду на професійній основі є внутрішньо переміщеними особами, – компенсація призначається і виплачується за новим місцем їх проживання/перебування.

Алгоритм розгляду уповноваженими органами документів, які подаються для отримання компенсації

 1. Подання перелічених вище документів до уповноваженого органу.
 2. Засвідчення копій поданих документів посадовою особою уповноваженого органу, який прийняв заяву про потребу в наданні соціальних послуг.
 3. Перевірка протягом двох робочих днів із дати надходження документів та відомостей, їх реєстрація.
 4. Повідомлення надавачу й отримувачу соціальних послуг на професійній основі під час подання документів або надсилання на поштову адресу чи адресу електронної пошти протягом одного робочого дня з дати подання заяв повідомлення про прийняття заяв з пакетом документів.
 5. Здійснення протягом двох днів після отримання вищезазначеної заяви уповноваженим органом комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі.
 6. Підготовка уповноваженим органом висновку про результати комплексного визначення індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі.
 7. Надсилання уповноваженим органом протягом одного робочого дня після підготовки вищезазначеного висновку особі, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, або її законному представнику пропозиції щодо можливості надання соціальних послуг з догляду надавачем соціальних послуг (догляду вдома, паліативного догляду, підтриманого проживання) комунального чи недержавного сектору.

 Варіанти прийняття рішень уповноваженими органами в рамках описуваного алгоритму

6.   Повідомлення особою чи її законним представником протягом одного робочого дня після отримання відповідної пропозиції уповноваженого органу про бажання отримати соціальні послуги догляду вдома, паліативного догляду, підтриманого проживання від надавача соціальних послуг комунального чи недержавного сектору.

7.   Організація надання особі відповідних соціальних послуг.
6.   Повідомлення особою чи її законним представником протягом одного робочого дня після отримання відповідної пропозиції після отримання відповідної пропозиції уповноваженого органу про відмову отримати соціальні послуги догляду вдома, паліативного догляду, підтриманого проживання від надавача соціальних послуг комунального чи недержавного сектору.

7.   Прийняття уповноваженим органом рішення:
–   або про відмову в наданні соціальних послуг з догляду на професійній основі, про що протягом одного робочого дня повідомляє особі або її законному представнику;
–   або про надання соціальних послуг з догляду на професійній основі.
  8.   У випадку позитивного рішення уповноважений орган протягом двох робочих днів після комплексного визначення індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, надсилає письмове повідомлення особі, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, про вибір такої особи.
  9.   Подання особою, яка має намір надавати соціальні послуги з догляду на професійній основі, протягом трьох робочих днів після отримання повідомлення до уповноваженого органу заяви про згоду надавати соціальні послуги з догляду на професійній основі з одночасним пред’явленням документу, які посвідчують особу, картки платника податку або реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності).
  10.   Призначення уповноваженим органом компенсації особі, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі.
  11.   Підготовка уповноваженим органом протягом 10 календарних днів після комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, тристороннього договору про надання соціальних послуг з догляду на професійній основі.

Підстави припинення виплати компенсації:

 • подання особою/законним представником особи, яка отримує соціальні послуги з догляду на професійній основі, заяви про розірвання договору;
 • подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, заяви про розірвання договору;
 • працевлаштування фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі;
 • державної реєстрації фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, як фізичної особи – підприємця;
 • реєстрації фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, як безробітного;
 • державної реєстрації фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої або викладацької, а також медичної, юридичної практики, зокрема адвокатської, нотаріальної діяльності);
 • смерті особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі;
 • смерті фізичної особи, яка надавала соціальні послуги з догляду на професійній основі та отримувала компенсацію;
 • перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі, на повному державному утриманні або отримання соціальних послуг догляду вдома, стаціонарного догляду, паліативного догляду в умовах стаціонару;
 • ненадання фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, соціальних послуг з догляду на професійній основі;
 • неподання в установлений строк або подання неналежно оформленого акта про надані соціальні послуги з догляду на професійній основі. Водночас після подання акта виплата компенсації поновлюється з місяця, за який надано соціальні послуги з догляду на професійній основі.

Виплата компенсації припиняється з дня, наступного за днем, у якому виникли перелічені обставини.

Законодавство України

Закон України «Про соціальні послуги».

Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 р. № 1040.

Порядок підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 430.

Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161.

Типова програма навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 15 березня 2021 р. № 131.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 9 березня 2021 р. № 407 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я».

Підготовка та перепідготовка з основ догляду надавачів соціальних послуг з догляду на професійній основі

Однією з визначальних передумов надання людиною соціальних послуг з догляду на професійній основі є проходження нею підготовки та перепідготовки (далі – навчання) з основ догляду.

Метою цього навчання є формування знань, умінь і навичок догляду за окремими категоріями громадян.

Навчання здійснюється за Типовою програмою навчання фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності.

У рамках навчання забезпечується теоретична і практична підготовка та складення іспиту.

Воно здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

Винятки щодо проходження навчання

По-перше, особа, яка має документ про медичну освіту, вважається такою, що пройшла навчання і може надавати соціальні послуги з догляду.

По-друге, особа може не проходити навчання, а лише скласти іспит з основ догляду, якщо вона є:

 • непрацюючою та протягом не менше ніж три місяці до дня звернення із заявою про включення до переліку постійно надавала соціальні послуги і їй призначалася щомісячна компенсація
 • одним із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, що не працюють, одинокою матір’ю (одиноким батьком) незалежно від факту роботи, навчання, служби, фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років і якій призначено надбавку на догляд за такою дитиною
 • одним із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, яка постійно проживає та здійснює догляд за дитиною, якій не встановлено інвалідність, але яка є хворою на тяжке захворювання, розлад, травму, стан згідно з визначеним Урядом переліком, і якій призначено державну допомогу на таку дитину

Організації, які здійснюють навчання:

 • республіканський Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб
 • громадські об’єднання, міжнародні неурядові організації, благодійні, релігійні організації, установи та організації, що мають досвід роботи з відповідними вразливими групами населення

Облік таких організацій ведуть уповноважені органи (структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи сільських, селищних, районних у містах (у разі утворення), міських рад).

Алгоритм проходження навчання та включення до переліку фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі (перелік)

1. Звернення із заявою довільної форми до уповноваженого органу за місцем проживання/перебування про включення до переліку.

Водночас надаються копії:

 • документа, що посвідчує особу
 • реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності)
 • документа, що підтверджує реєстрацію місця проживання

2. Отримання від уповноваженого органу під час прийому документів переліку організацій, які здійснюють навчання.

3. Обрання людиною організації для проходження навчання.

4. Отримання від уповноваженого органу направлення на навчання.

5. Проходження навчання.

6. Отримання в організації, яка здійснювала навчання, довідки про проходження навчання/перенавчання.

7. Подання уповноваженому органу копії довідки про проходження навчання/перенавчання у строк до п’яти робочих днів після отримання цієї довідки.

Важливо! Копію довідки має бути подано протягом шести календарних місяців після подання заяви про включення до переліку. У протилежному випадку уповноважений орган відмовить особі у включенні до переліку.

8. Отримання через засоби поштового або електронного зв’язку протягом трьох робочих днів рішення уповноваженого органу про включення до переліку.

9. За потреби – письмове інформування людиною уповноваженого органу протягом двох робочих днів про неможливість та відновлення можливості надавати послуги з догляду для актуалізації в переліку відповідних відомостей про неї.

Важливо! Якщо після завершення навчання людина протягом трьох років з моменту його завершення не надавала послуг з догляду, вона повинна перед початком надання послуг пройти повторне навчання або скласти іспит.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь